Korekta elektroniczna – Strona główna

Zastosowanie korekty elektronicznej

Z wielu powodów korekta elektroniczna coraz częściej zastępuje i wypiera tradycyjną formę korekty wprowadzaną na wydrukach. Każdorazowo kolejne etapy korekty wymagały drukowania książek na arkuszach A4, nanoszenia poprawek z ich opisami na marginsach i sporządzania kserokopii dla zabezpieczenia się przed zaginięciem przesyłek pocztowych. Taka papierowa korekta książki (lub pojedynczego rozdziału czy artykułu) docierała do wydawnictwa. Po wprowadzeniu zmian i poprawek w dokumencie za pomocą programu do składu (np. Adobe InDesign) kolejna wersja książki była drukowana i odsyłana do weryfikacji wprowadzenia korekty i do ewentualnego przygotowania korekty końcowej. Pojawiały się następne wydruki, ich kopie, oczekiwania na przesyłki… Można sobie wyobrazić jak dużo nakładów pracy i czasu zajmował cały ten proces. Zapoznajmy się z zaletami korekty elektronicznej przygotowywanej już nie na papierze, lecz w plikach PDF za pomocą przeglądarki Adobe Reader.

Korekta elektroniczna umożliwia:

  • Obniżenie kosztów przez zaoszczędzenie ogromnych ilści papieru, materiałów eksploatacyjnych i energii elektrycznej przy wydrukach.
  • Oszczędność czasu potrzebnego do przesyłania dokumentów. Nie mają większego znaczenia odległości geograficzne dzielące autorów, redaktorów i wydawnictwa.
  • Bezpieczeństwo (możliwość zachowywania wielu kopii dokumentu na każdym etapie przygotowywania do druku. Zaginięcie przesyki elektronicznej nie oznacza groźby zaprzepaszczenia włożonej pracy).
  • Dostępność kolejnych wersji dokumentów dla dowolnej ilości współpracujących osób.
  • Przejrzystość formy korekty: każda zmiana i poprawka przygotowywana w plikach PDF jest dostępna na interaktywnej liście komentarzy dostępnej w przeglądarce Adobe Reader. Nawet gdy wykreślona jest na jednej ze stron jedna zbędna kropka – odnalezienie miejsca tej zmiany zajmuje kilka sekund i wymaga tylko kliknięcia na liście komentarzy – przeglądarka natychmiast otwiera właściwą stronę i precyzyjnie ukazuje miejsce w tekście. Nanoszenie zmian objętych korektą w edytorze dokumentu (w programie do składu Adobe InDesign) jest uporządkowane dzięki temu, że w pliku PDF z korektą można zaznaczyć dokonanie każdej kolejnej czynności na liście komentarzy. Nie sposób przegapić żadnej poprawki.
  • Sprawność komunikacji (zwłaszcza z wykorzystaniem serwera FTP): natychmiast po wprowadzeniu korekty w programie do składu można wygenerować następny plik PDF i odesłać go do dalszych poprawek, lub (na ostatnim etapie prac) do akceptacji wersji finalnej.
  • Istnieje możliwość prowadzenia korespondencji wewnątrz pliku PDF przez dodawanie pytań lub odpowiedzi dla wybranych pozycji na liście komentarzy:

 

wyselekcjonowanie tekstu do zamiany

 

Naprawdę warto zapoznać się z możliwościami korekty elektronicznej w dokumentach PDF. Proszę kierować się do mnie ze wszelkimi pytaniami dotyczącymi tego zagadnienia. Jeśli tylko będę mógł – chętnie służę pomocą. Moje dane można znaleźć w menu tego serwisu: Menu | Kontakty.

Jerzy Pieńkowski

 

Poradnik do korekty elektronicznej:

  1. Wprowadzanie znaków
  2. Zamiana znaków
  3. Usuwanie znaków