Wprowadzanie znaków – Korekta elektronicznaStrona główna

 

Wprowadzanie znaków (dodanie nowego fragmentu tekstu: jednego lub kilku znaków / wyrazów / akapitów)

Po uruchomieniu funkcji Skomentuj wskaźnik myszy przeniesiony w obszar tekstu zmienia wygląd:  Wskaźnik myszy: tekstowy.

Po kliknięciu wskaźnikiem dokładnie w miejscu wprowadzania znaków pojawi się migający kursor (cieniutka pionowa kreseczka). Można od razu wprowadzać znaki (z klawiatury lub ze schowka).

 

 

 

Po umieszczeniu kursora – postępujemy podobnie jak w Wordzie – dodajemy spację wprost z klawiatury [Spacebar].

 

 

To wszystko co mamy do zrobienia w tym mejscu! Nie potrzeba żadnych dodatkowych komentarzy w „dymkach” czy innych zaznaczeń, strzałek i opisów na marginesie. A często – zwłaszcza na początku pracy w trybie korekty elektronicznej – mamy ochotę na takie dopiski. Najlepsza jest zasada: jednej wprowadzanej poprawce powinien odpowiadać jeden wpis na liście komentarzy. W rezultacie mamy sporą oszczędność pracy, większą precyzję i lepszą czytelność korekty.

W identyczny sposób dodajemy inne pojedyncze znaki, grupy liter, wyrazy, zdania, a nawet spore fragmenty akapitów… Po umieszczeniu migającego kursora we właściwym miejscu – można te wstawki wpisywać z klawiatury lub przez schowek (np. jako skopiowany do pamięci fragment z dokumentu Worda).

 

 

 

 

 

Poradnik do korekty elektronicznej:

  1. Wprowadzanie znaków
  2. Zamiana znaków
  3. Usuwanie znaków