Podstawowe ustawienia – Korekta elektronicznaStrona główna

Narzędzia do korekty w przeglądarce Adobe Reader DC

Gdy aktualna wersja przeglądarki Adobe Reader DC jest już zainstalowana – można przystąpić do pracy. Plik PDF w którym mają być wprowadzane wpisy korekty nie może być zablokowanny do edycji. Objaśnienia będą pokazane na przykładzie przygotowanym po otwarciu w przrglądarce Adobe Reader DC pliku „Do korekty.pdf”.

Szukamy narzędzi przypiusanych do funkcji Skomentuj. Powinna być ona widoczna już po otwarciu dokumentu PDF:

 

Narzędzie „Skomentuj”

 

Naarzędzie „Skomentuj”

 

Funkcję Skomentuj można także znaleźć po kliknięciu zakładki Narzędzia widocznej tuż pod paskiem menu przeglądarki:

 

Narzędzie „Skomentuj”

 

lub z menu: Widok | Narzędzia | Więcej narzędzi | Otwórz:

 

Narzędzie „Skomentuj”

 

W otwartym widoku funkcja Skomentuj dostępna jest jako pierwsza:

 

Narzędzie „Skomentuj”

 

Funkcja Skomentuj ukazuje własny pasek narzędzi:

 

Pasek narzędzi „Skomentuj”

 

Opis wybranych narzędzi z paska funkcji Skomentuj:

 1. narzędzie 1.: Dodaj notatkę „Dodaj notatkę” (Ctrl+6)
 2. narzędzie 2.: Podświetl tekst „Podświetl tekst” (marker)
 3. narzędzie 3.: Podkreśl tekst „Podkreśl tekst”
 4. narzędzie 4.: Przekreśl tekst „Przekreśl tekst”
 5. narzędzie 5.: Dodaj notatkę aby zastąpić tekst „Dodaj notatkę aby zastąpić tekst”
 6. narzędzie 6.: Wstaw tekst od kursora „Wstaw tekst od kursora”
 7. narzędzie 7.: Dodaj komentarz tekstowy „Dodaj komentarz tekstowy”
 8. narzędzie 8.: Dodaj pole tekstowe „Dodaj pole tekstowe”
 9. narzędzie 9.: Rysuj kształt dowolny „Rysuj kształt dowolny”
 10. narzędzie 10.: Wymaż rysunek „Wymaż rysunek” (gumka)
 11. narzędzie 11.: Dodaj stempel „Dodaj stempel”
 12. narzędzie 12.: Dodaj nowy załącznik „Dodaj nowy załącznik”
 13. narzędzie 13.: Narzędzia rysowania „Narzędzia rysowania”

Po otwarciu paska narzędzi fonkcji Skomentuj, warto od razu zauważyc pewną bardzo praktyczną właściwość wskaźnika myszy i dostępne uproszczenie sposobu wprowadzania trzech podstawowych poprawek korekty tekstu, do czego nie jest konieczne wykorzystywanie kilku narzędzi z tego paska.

 

Pasek narzędzi „Skomentuj”

 

Podstawowy kształt wskaźnika „strzałka” Strzałka zmienia się we „wskaźnik tekstowy” Wskaźnik tekstowy gdy przeniesiemy myszkę w obszar tekstowy:

 

Pasek narzędzi „Skomentuj”

 

Podczas nanoszenia korekt w dokumentach PDF umieszczając wskaźnik myszy w obszarze tekstowym można wstawić migający kursor (pionowa, migająca kreseczka w miejscu kliknięcia wskaźnikiem tekstowym), podobnie jak w dokumentach Worda.

 

Pasek narzędzi „Skomentuj”

 

W dokumentach PDF (otwartych w przeglądarce Adobe Reader DC) istniejącego tekstu nie da się przesuwać, nadpisywać, zamieniać ani usuwać, ale działając prosto i intuicyjnie, zgodnie z przyzwyczajeniami nabytymi w pracy z Wordem, można wprowadzić podstawowe operacje korekty tekstu. Wszystkie poprawki będą widocne w obszarze strony i w interaktywnej liście komentarzy po prawej stronie okna Readera DC.

 • Gdy mamy wstawiony migający kursor – możemy dodać brakujący tekst wpisując go wprost z klawiatury, lub wklejając ze schowka (Ctrl+V).
 • Jeśli zamierzamy zamienić istniejący fragment tekstu – zamiast wstawiać migający kursor trzeba wskaźnikiem myszy zaznaczyć (przez przeciągnięcie myszą kursora tekstowego) fragment tekstu przeznaczony do podmiany i wtedy wpisać nowy tekst z klawiatury lub wkleić nowy tekst ze schowka.
 • Gdy mamy zamiar usunąć fragment tekstu – zaznaczamy wskaźnikiem myszy fragment do usunięcia i po prostu wciskamy klawisz Delete.

Do dodania tekstu, podmiany fragmentu i usunięcia są oddzielne narzędzia w pasku Skomentuj, ale takie proste, intuicyjne działanie z kursorem i zaznaczaniem przynosi identycze efekty.

Jak wprowadzać korektę w plikach PDF

Opiszę przykłady podstawowych zapisów korekty z użyciem narzędzi dostępnych w pasku funkcji Skomentuj. Na początku zajmę się trzema podstawowymi poprawkami.

Nie ma potrzeby stosować żadnych dodatkowych opisów w „dymkach” (np.: „W tym miejscu proszę zamienić znak ‘s’ mała litera – na znak ‘S’ duża litera”). Dla składającego w zupełności wystarczy prosta i jednoznaczna zamiana znaku (opisane w przykładzie 2.).

Końcowy powinien być oparty na zasadzie: jak najmniejsza ilość użytych narzędzi i wprowadzanych zapisów. Jednej poprawce korektorskiej powinna odpowiadać pojedyncza pozycja widoczna na liście komentarzy mieszczącej się po prawej stronie okna przeglądarki Reader DC po wybraniu funkcji Skomentuj.