Zamiana znaków – Korekta elektronicznaStrona główna

 

Zamiana znaków (fragmentu tekstuobejmującego jeden/kilka znaków/wyrazów/akapitów) różni się od omówionego wstawiania znaków tylko tym, że po umieszczeniu migającego kursora we właściwym miejscu trzeba kursorem tekstowym wyselekcjonować fragment do podmiany i dopiero wtedy wpisać z klawiatury (lub wprowadzić ze schowka) nowy tekst.

 

wyselekcjonowanie tekstu do zamiany

 

Jeżeli wyselekcjonowanie myszką fragmentu tekstu do zamiany sprawia trudność (z powodu specyficznej budowy dokumentu PDF, który jest postscriptową mapą obiektów graficznych i tekstowych) warto posłużyć się inną metodą. Po wstawieniu migającego kursora na początku fragmentu tekstu do zamiany (przed pierwszym znakiem) przytrzymujemy klawisz SHIFT i przesuwamy zaznaczenie prawą strzałką z klawiatury. Po zaznaczeniu w ten sposób, można zwolnić klawisz SHIFT i wpisać nowy tekst, lub wkleić nowy tekst ze schowka.

Zastępowanie tekstu w korekcie elektronicznej dokumentów PDF pozostawia na liście komentarzy tylko po jednym wpisie dla jednej poprawki. Dodatkowe zaznaczenia dymkami, strzałki wskazujące miejsce poprawki i komentarze słowne są dla potrzeb składu zupełnie zbędne. Im mniej wpisów zawiera lista komentarzy, tym prostsza i bardziej jednoznaczna jest cała korekta. Mniej pracy, a efekt dużo lepszy.

 

 

 

Poradnik do korekty elektronicznej:

  1. Wprowadzanie znaków
  2. Zamiana znaków
  3. Usuwanie znaków