ISSN – Kody kreskoweStrona główna

Przygotowanie kodu kreskowego dla czasopisma
o numerze ISSN 0065-1044

Po wprowadzeniu w pierwszym polu trzycyfrowego numeru ‘977’, następnie siedmiu cyfr numeru ISSN (bez ostatniej cyfry kontrolnej ‘4’), na ósmej pozycji* – dodanie ostatniej cyfry roku wydania (dla roku ‘2013’ jest to cyfra ‘3’), oraz na dziewiątej pozycji* – dodanie oznaczenia tzw. mutacji czasopisma (dla wydania podstawowego cyfra ‘0’), należy jeszcze  umieścić w polu „tekst nad kodem” pełny numer ISSN, a dodatkowo w polu „tzw.add-on”* – dla wydawnictwa będącego rocznikiem wpisać ostatnią cyfrę roku wydania czasopisma oraz cyfrę ‘5’ oznaczającą ‘rocznik’ (w przykładzie poniżej – otrzymujemy  cyfry ‘35’) Następnie należy użyć przycisku „Generuj kod kreskowy”. Trzeba się jeszcze upewnić, czy ‘szerokość najcieńszej kreski’ została wybrana w wielkości ‘5 px’ (co gwarantuje największą dostępną i optymalną rozdzielczość generowanego obrazka z kodem).

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 

Po pierwszym kliknięciu na przycisk ‘Generuj kod kreskowy’ zostanie wygenerowana cyfra kontrolna,

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 
a po drugim ostateczny obrazek z kodem kreskowym ISSN, który można wykorzystać do montażu okładki:

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 

 

Przykład generowania kodu kreskowego dla książki o znanym numerze ISBN zamieszczony jest oddzielnie.