ISBN – Kody kreskoweStrona główna

Przygotowanie kodu kreskowego dla książki
o numerze ISBN 978-83-89191-99-1

Po wprowadzeniu w pierwszym polu cyfr numeru ISBN (bez ostatniej cyfry kontrolnej) i umieszczeniu dodatkowo pełnego numeru ISBN w polu „tekst nad kodem”, należy użyć ptrzycisku „Generuj kod kreskowy”. Należy się jeszcze upewnić, czy „szerokość najcieńszej kreski została wybrana w wielkości ‘5 px’ (co gwarantuje największą dostępną i optymalną rozdzielczość generowanego obrazka z kodem).

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 

Po pierwszym kliknięciu na przycisk zostanie wygenerowana cyfra kontrolna,

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 
a po drugim ostateczny obrazek z kodem kreskowym ISBN, który można wykorzystać do montażu okładki:

 

Obrazek przedstawia prosty formularz jaki należy wypełnić z przyciskiem do generowania kodu kreskowego

 

 

Przykład generowania kodu kreskowego dla czasopisma (będącego rocznikiem) o znanym numerze ISSN zamieszczony jest oddzielnie.