Pliki graficzne do składu – Strona główna

Przygotowanie ilustracji i fotografii
do książek i artykułów

Najważniejsza zasada: w przypadku przesyłania do SOW (do składu) fotografii, reprodukcji, map, skanów, szczegółowych schematów: oprócz wklejenia ilustracji do dokumentu WORDA (dla przekazania informacji o układzie ilustracji w tekście, dołączenia opisów i tytułów do tych ilustracji) warto załączyć oddzielne oryginalne pliki graficzne (*tif, *.jpg, *.gif, *.png) nie wklejone do WORDA! To bardzo ułatwi składanie publikacji z zachowaniem najlepszej jakości ilustracji.

 

Fotografie (także inne ilustracje nie zawierające drobnych szczegółów) do książki powinny być dołączone w oddzielnych plikach GRAFICZNYCH:

*.tif – To najlepszy format, pliki *.tif są nieco większe objętościowo, ale nie występuje w ich przypadku bezpowrotna utrata jakości grafiki. Pliki *.tif mogą być zapisane z kompresją bezstratną LZW – kompresja ta jedynie zmniejsza objętość zapisu pliku na dysku. Jakość ilustracji zostaje niezmieniona. UWAGA: jeśli mamy do dyspozycji tylko pliki w formacie *.jpg – to zachowujemy ten format zprzesyłając materiały do SOW. Nie trzeba konwertować *.jpg do *.tif – utrata jakości niesiona przez kompresję JPG jest nieodwracalna.

*.jpg – To chyba najpopularniejszy format. Przygotowując pliki graficzne do składu nie powinno się ich zapisywać z silniejszą kompresją JPG (aby uzyskać „mniejsze załączniki do maila”. Pliki *.jpg przeznaczone do składu od samego początku (np. tuż po zeskanowaniu fotografii czy mapy) należy zapisywać z jak najmniejszą kompresją! Pozwoli to zachować najlepszą jakość grafiki.

Gdy dostępne są tylko inne formaty graficzne (np.: *.gif, *png) – nie trzeba ich konwertować (na TIF lub JPG) i wystarczy przesłać pliki takie jakie są.

Dobrze jest przygotować oczekiwany układ fotografii (lub innych ilustracji) z ich podpisami w WORDZIE (razem z tekstem). Przy uwzględnieniu docelowego maksymalnego rozmiaru każdej fotografii w publikacji (mierzonego w milimetrach; zwykle nieprzekraczającego wielkości ramki tekstowej) należy zachować rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi (np. ustawioną podczas skanowania). Proszę nie zmieniać oryginalnego profilu kolorystycznego (profile RGB itp.).

Fotografie mogą być oczywiście dostarczane w postaci oryginalnych papierowych odbitek.

 

„Zrzuty ekranowe” (przechwytywanie obrazu / „Print screen” – dla przeniesienia do publikacji efektów działania programów lub skopiowania zawartości udostępnionej na stronach internetowych) najlepiej przygotowywać wykorzystując dostępną w przeglądarkach internetowych opcję „Drukowanie do PDF”. Szczególnie wygodny i dopracowany jest ten mechanizm w przeglądarce Google Chrome. Wirtualna strona takiego PDF może mieć dużo większe wymiary w porównaniu do strony publikacji. Wielkość A4 wystarczy, ale można i nawet warto ustawić większą. Druk do PDF zapisuje obraz z ekranu na podstawie jego źródła i nie jest ograniczony dopasowywaniem do ustawionej rozdzielczości monitora. Nie bez znaczenia jest że Drukowanie do PDF zapisuje całą stronę internetową, niezależnie od tego, czy mieści się na ekranie bez przewijania.

 

Wybranie drukowania do PDF w przeglądarce Chrome (np. używając typowego skrótu klawiaturowego [CTRL]+[P]):

Zmiana sposobu drukowania strony internetowej   Zmiana sposobu drukowania strony internetowej  

 

Można jeszcze zmienić i zoptymalizować ustawienia dla uzyskania jak najlepszej jakości graficznej zapisu do PDF, na przykład powiększając format strony docelowej (A3 zamiast domyślnego A4):

Zmiana sposobu drukowania strony internetowej   Zmiana sposobu drukowania strony internetowej  

 

Po kliknięciu na przycisku „Zapisz” Zmiana sposobu drukowania strony internetowej otworzy okno wyboru ścieżki zapisu dokumentu PDF pod dowolną nazwą. Taki dokument jest dużo lepszym źródłem dla zapsanej graficznie zawartości strony internetowej od zwykłego zrzutu ekranowego.

Zwykły zrzut ekranu ma maksymalnie wymiary zgodne z ustawieniami karty graficznej. Na przykład, gdy mamy nawet dość duży ekran monitora, wyświetlający obraz o wumiarach 1920 x 1200 pikseli, to komputer generuje zrzuty ekranowe co najwyżej w wymiarach 1920 x 1200 pikseli. Wektorowo zaprojektowane składniki strony internetowej zapiszą się jako bitmapy w niskiej rozdzielczości ekranowej (ok 72 punkty na cal). A jeżeli mamy mały monitor, to komputer umożliwi nam uzyskanie proporcjonalnie jeszcze mniejszych obrazków, na których szczegóły będą rozmyte a drobny tekst okaże się mało czytelny lub wręcz niemożliwy do odczytania.

Obraz strony internetowej zawiera zwykle elementy definiowane wektorowo (np. teksty, ramki tabel, niektóre rysunki, wykresy) i składniki bitmapowe (fotografie, ilustracje). Wydruk do PDF sprawia że w wygenerowanym pliku zostaje zachowany wektorowy format składników a bitmapy pzostają w rozdzielczości nie zmniejszonej do ustawień karty graficznej sterującej wyświetlaniem na monitorze. Zapisany w ten sposób obraz zapewnia maksymalnie najlepszą jakość. Taki wydrukowany do pliku dokument PDF można wczytać za pomocą programu CorelDraw, albo Adobe Illustrator. Zawartość graficzną można poprawić i dopasować do wymagań przygotowywanej publikacji.

 

Diagramy (słupkowe, kołowe, liniowe) zwykle są przygotowane przez Autorów w arkuszu kalkulacyjnym (Excell). W tym przypadku wystarczy osadzenie diagramów razem z tekstem w dokumentach WORDA lub dołączenie plików Excella. Zwykle, dla utrzymania spójności graficznej publikacji wydawanych w SOW, tego typu diagramy są przygotowywane do składu na nowo (np. w programie graficznym Adobe Illustrator).

Jeżeli życzeniem Autora jest zachowanie oryginalnego projektu diagramów, np. ze względu na ich specyfikę czy skomplikowanie, prosimy o przekazanie takich diagramów w oddzielnych plikach GRAFICZNYCH: wektorowych lub bitmapowych. W przypadku diagramów przekazywanych do składu w formatach bitmapowych (*.tif, *.jpg) wskazana jest wyższa rozdzielczość: najlepiej 600 dpi. Jest to uwarunkowane większym znaczeniem szczegółów tworzących obrazek diagramu, niż w przypadku fotografii, mających charakter bardziej "malarski". Diagramy przygotowane w formatach wektorowych, np. zaprojektowanych w programie CorelDraw (*.cdr) lub Adobe Illustrator (*ai), należy dostarczyć w oddzielnych plikach oryginalnych (np. *.cdr, *.ai) – koniecznie zapisanych z opcją osadzania czcionek lub ich zamianą na krzywe.

 

Schematy, podobnie jak diagramy, są przygotowywane do składu na nowo (w programie graficznym Adobe Illustrator). Dlatego mogą być przygotowywane i przekazywane w dowolnym formacie, z użyciem dowolnych programów.

Jeżeli życzeniem Autora jest zachowanie oryginalnych projektów schematów, np. ze względu na ich specyfikę czy skomplikowanie, to obowiązują zalecenia analogiczne jak dla diagramów (rozdzielczość nie mniejsza niż 600 dpi).

 

Mapy powinny być przekazane w jak najlepszej jakości, ponieważ nie są one przygotowywane do składu na nowo.

Mapy w formatach bitmapowych (np. zeskanowane) powinny być dołączone w oddzielnych plikach graficznych (*.tif, *.jpg) z zachowaniem wyższej rozdzielczości (przynajmniej 600 dpi) ze względu na duże znaczenie szczegółów.

Mapy w formatach wektorowych, np. zaprojektowanych w programie CorelDraw (*.cdr) lub Adobe Illustrator (*ai), należy dostarczyć w oddzielnych plikach oryginalnych (np. *.cdr, *.ai) – zapisanych z opcją osadzania czcionek, ewentualnie ze zmianą na krzywe. Gdy jest wybrana opcja osadzenia, to dla nietypowych czcionek warto dołączyć ich pliki (*ttf, *.ttf).

Mapy w ostateczności mogą być dostarczane w zwykłej formie papierowej (do zeskanowania w SOW).