AltCommander – Zastosoeanie kont FTPStrona główna

Alternatywą dla TotalCommandera mog być inne programy typu klient FTP, a najbardziej zbliżonym do niego pod wieloma względami jest AltCommander. Posiada jedynie podstawowe funkcje, ale w zupełności wystarczające.

AltCommander
– manager plikowy zawierający klienta FTP

Bardzo wygodny manager plikowy, z wbudowanym klientem FTP. Szybka instalacja, łatwa obsługa, nieobciążanie systemu podczas użytkowania AltCommandera

Link do ściągnięcie pliku instalacyjnego programu AltCommander ze trony autorskiej „http://kamil.barlinek.biz/altcmd/altcmd_setup.exe” (plik programu do ściągnięcia ze strony: http://kamil.barlinek.biz/altcmd/)

 

Opis konfiguracji klienta FTP. Podobnie jak w TotalComanderze – w programie AltCommander konfiguracja dostępu do FTP jest bardzo łatwa.

 

Darmowy program Alt Commander jest prostym w użyciu managerem plikowym. Ze względu na wbudowaną obsługę FTP może być bardzo pomocny do wysyłania lub ściągania plików zdjęciowych między kontem FTP a własnym komputerem. Zainstalowanie Alt Commandera jest niekłopotliwe. Plik instalacyjny aktualnej wersji (altcmd_setup.exe, 640 KB) można ściągnąć ze strony autorskiej:

 

http://kamil.barlinek.biz/altcmd/index.php

 

1. Alt Commander - strona autorska

 

2. ściąganie pliku instalacyjnego programu Alt Commander

 

Pozwolę sobie zacytować opis Alt Commandera ze wspomnianej strony autorskiej:

"[…] Alt Commander to dwupanelowy menedżer plików. Poza typowymi możliwościami program pozwala również na przeglądanie plików graficznych w najpopularniejszych formatach oraz zawiera narzędzie do szyfrowania danych, archiwizacji, seryjnej zmiany nazwy zbiorów i klienta FTP. […]"

KONFIGUROWANIE klienta FTP

Po zainstalowaniu Alt Commandera i jego pierwszym uruchomieniu trzeba wybrać z menu Sieć | FTP Połączenie... (bezpośredni skrót klawiaturowy: [Ctrl] + [F] ):

 

3. menu Sieć | FTP Połączenie…

Ujrzymy okno połączeń FTP, gdzie należy wybrać Nowe połączenie…:

 

4. okno połączeń FTP Alt Commandera

Wystarczy teraz w polu Sesja nadać dowolną nazwę połączeniu z kontem FTP, poniżej wpisać podaną nazwę Hosta (ftp.sow.warszawa.pl), a nazwę Użytkownika i Hasło uzupełnić według opisu na naszej stronie "Konfiguracja dostępu do FTP".

 

5. konfigurowanie nowego połączenia FTP

 

Po zatwierdzeniu (OK) - mamy już gotowe, zdefiniowane połączenie z kontem FTP. Odtąd po uruchomieniu Alt Commandera, gdy wpiszemy bezpośredni skrót klawiaturowy: [Ctrl] + [F], lub wybierzemy z menu Sieć | FTP Połączenie... - okno Dostępne połączenia będzie zawierać zdefiniowany już kontakt z kontem FTP:

6. Zdefiniowane połączenie z kontem FTP

 

Po wybraniu polecenia Połącz

7. otwieranie połączenia

 

– w aktywnym (prawym lub lewym, to nie ma znaczenia) panelu programu AltCommander otworzy się zawartość konta FTP, zawierającego podkatalogi z fotografiami:

8. zawartość konta FTP

Drugi panel programu AltCommander pozwala na otwarcie dowolnego podkatalogu na własnym komputerze z plikami ściąganymi z konta FTP, lub przeznaczonymi do wysłania na to konto.

 

Pasek napędów w górnej części okna Alt Commandera zawiera na końcu ikonkę (@) do szybkiego wybierania uprzednio otwartego połączenia FTP (następna ikonka dotyczy lokalnych zasobów sieciowych).

 

9. ikonki w pasku napędów Alt Commandera

 

Życzymy powodzenia i zadowolenia z wygody korzystania z naszego FTP.